Salbakos Nedir?

“Salbakos”Luwice kökenli bir kelimeden türemiş, Anadolu'ya özgü bir addır. Birçok yerde Babadağ ismiyle geçen Salbakos, Helenistik Dönem'den beri, “Herakleia Salbake”, “Apollonia Salbake”  şeklinde, üzerinde kurulmuş olan kent isimleri ile birlikte anılmıştır. Doğusunda kurulmuş olan Laodikeia, kuzeyinde kurulmuş olan Antiokheia, batısındaki Aphrodisias ve güneyindeki Herakleia Salbake ve Tabai Ovası içindeki Apollonia Salbake ile medeniyetler beşiği bir tarihi mirastır.

Genel anlamda incelendiğinde Salbakos, Akdağ'ın tamamının adıdır. Tarihi kalıntılara bakıldığında, Denizli’deki Ornaz Vadisi’nin alt kısmında bulunan 400-500 milyon yıl yaşındaki fosil ve fillat tabakaları, dağda ve yakın çevresindeki kalıntılar geçmişten günümüze yaşam izleridir.